Transformatory separacyjne — czy są potrzebne?

Stanowiące nieodłączny element każdej sieci elektroenergetycznej transformatory, to urządzenia, które spełniają kilka różnych funkcji. Jedną z nich, tuż obok przekazywania prądu z jednego obwodu do drugiego i zmiany jego napięcia, jest zapewnianie nam bezpieczeństwa i ochrona przed doznaniem uszczerbku na zdrowiu spowodowanym porażeniem prądem elektrycznym.

Do czego służy transformator ochronny?

transformatory ochronneWyróżniamy dwa zasadnicze typy transformatorów pełniących funkcję ochronną, a mianowicie transformatory bezpieczeństwa i transformatory separacyjne. Częstym błędem jest zamienne stosowanie tych pojęć, dlatego bardzo istotne jest, aby znać różnicę w działaniu tych urządzeń. W życiu codziennym zdecydowanie częściej spotykamy się z transformatorami bezpieczeństwa. Służą one do zmiany parametrów prądu i sprowadzenia napięcia do poziomu tak zwanego „napięcia bezpiecznego”. Zdecydowana większość urządzeń, z jakimi mamy kontakt chociażby w domu, zasilana jest właśnie prądem o napięciu, które nie zagraża człowiekowi. Poziom napięcia uznawanego za bezpieczne i niezagrażające zdrowiu ani życiu człowieka nawet podczas długotrwałego wystawienia na bezpośredni kontakt to napięcie nieprzekraczające 50 V w suchym środowisku. Dla wilgotnych pomieszczeń, czy obszarów mokrych ta granica jest stosownie niższa. Generalnie zasada ich działania nie odbiega od większości powszechnie stosowanych transformatorów. Z kolei transformatory separacyjne diametralnie różnią się od innych swoim działaniem oraz zastosowaniem, stanowiąc wyjątek wśród swoich odpowiedników. Tego rodzaju transformatory ochronne nie zmieniają bowiem napięcia wyjściowego prądu, który przekazują między obwodami, natomiast są one przede wszystkim środkiem ochrony przeciwpożarowej i przeciwporażeniowej. Oddzielając jeden obwód od drugiego, chronią instalację elektryczną przed uszkodzeniem na skutek zwarcia, a także blokują drogę powrotną prądu, który mógłby porazić użytkownika urządzenia elektrycznego będącego pod napięciem na przykład w przypadku uszkodzenia izolacji. Transformatory separacyjne stosuje się głównie w środowisku o podwyższonej wilgotności, w miejscach o zwiększonym ryzyku porażenia prądem elektrycznym, a także tam, gdzie z różnych powodów nie są używane urządzenia zasilane prądem o bezpiecznym napięciu.

Korzystanie z urządzeń elektrycznych będących podłączonymi do instalacji elektrycznej może wiązać się z ryzykiem porażenia prądem. Transformator ochronny skutecznie niweluje takie ryzyko, bądź też w miarę możliwości sprowadza je do minimum. Takie urządzenia są niezbędne w każdym obwodzie elektrycznym, bardzo często chronią nas przed doznaniem uszczerbku na zdrowiu, a nawet ratują życie.