Świetlówki jako dodatkowe źródło światła

W celu zapewnienia jak najlepszych warunków pracy w budynku konieczne jest przestrzeganie zasad i wymogów BHP. Część z nich obejmuje w szczególności zagadnienie natężenia oświetlenia na powierzchni roboczej. W zależności od pomieszczenia oraz typu wykonywanej pracy konieczne jest bowiem zapewnienie różnej wartości tego parametru. Przykładowo w miejscach takich jak korytarze czy wszędzie tam, gdzie nie są prowadzone precyzyjne działania natężenie może być niższe.

Gdzie stosowane są oprawy świetlówkowe?

oprawa świetlówkowa ledZ kolei tam, gdzie praca wymaga precyzji konieczne jest zapewnienie wyższej wartości. W pomieszczeniach takich jak biura, gdzie konieczne jest zapewnienie średniej wartości na dużej powierzchni przeważnie stosowana jest oprawa świetlówkowa led, którą cechuje duża wydajność oraz niezawodność. Tego typu rozwiązania są obecne w większości dostępnych na rynku obiektów jednak do tej pory jako źródło światła były stosowane jarzeniówki. Obecnie postęp technologiczny sprawił, że znacznie lepiej sprawdzają się w tym celu świetlówki z diodami elektroluminenscecnyjnymi. Są one zdecydowanie bardziej energooszczędne oraz wydajne. Cechuje je także duża niezawodność oraz trwałość. W trakcie wybierania adekwatnego rozwiązania do danego pomieszczenia znaczną uwagę należy zwrócić na parametry techniczne poszczególnych modeli. Dotyczy to w szczególności barwy generowanego światła czy strumienia świetlnego.

Nie bez znaczenia są również takie parametry jak kąt rozsyłu światła czy deklarowana przez producenta trwałość godzinowa. Jak widać obecnie bardzo ważnym zagadnieniem jest zapewnienie optymalnych warunków pracy w danej przestrzeni. Tylko w ten sposób mogą być bezpiecznie realizowane założone działania. Na rynku dostępne są obecnie rozwiązania, które dodatkowo pozwalają zmniejszyć zapotrzebowanie na energię elektryczną.