Polimeryzacja cząsteczek monomeru

W związkach chemicznych, polimeryzacja jest procesem reakcji chemicznej cząsteczek monomeru w w celu utworzenia łańcuchów polimerowych lub trójwymiarowych sieci. Istnieje wiele form polimeryzacji i istnieją różne systemy do ich klasyfikacji. Polimeryzacja może zachodzić za pośrednictwem różnych mechanizmów reakcji, które różnią się złożonością ze względu na grupy funkcyjne obecne w reaktorach.

Polimeryzacja i polimery pcv

polimeryzacja wykładzin pcvW prostszych polimeryzacjach alkeny tworzą polimery poprzez stosunkowo proste reakcje rodnikowe, natomiast reakcje w grupie karbonylowej wymagają bardziej złożonej syntezy. Alkany mogą być również polimeryzowane, ale tylko przy pomocy silnych kwasów. Ponieważ alkeny mogą ulegać polimeryzacji w prostych reakcjach rodnikowych, tworzą one użyteczne związki, takie jak polietylen i polichlorek winylu (PCW), które są wytwarzane w dużych ilościach każdego roku ze względu na ich przydatność w procesach (m.in. polimeryzacja wykładzin pcv) wytwarzania produktów komercyjnych, takich jak rury, izolacje i opakowania. Ogólnie rzecz biorąc, polimery takie jak PCW określa się mianem „homopolimerów”, ponieważ składają się one z powtarzających się długich łańcuchów lub struktur tej samej jednostki monomeru, podczas gdy polimery składające się z więcej niż jednej jednostki monomeru określa się mianem kopolimerów. Inne jednostki monomeru, takie jak hydraty formaldehydu lub proste aldehydy, są zdolne do polimeryzacji w dość niskich temperaturach (ok. -80 °C) w celu utworzenia tetramerów.

Cząsteczki składające się z 3 jednostek monomeru mogą ulegać cyklizacji w celu utworzenia cyklicznych struktur pierścieniowych lub przechodzić dalsze reakcje w celu utworzenia tetramerów, lub 4 związków monomer-jednostka. Takie małe polimery nazywane są oligomerami.