Pełna księgowość w biurze

Zgodnie ze statystykami, znaczą większość firm stanowią jednoosobowe działalności, których podatki w znacznym stopniu zasilają budżet państwa. Mogą one być mikro przedsiębiorstwami, w których jednym pracownikiem jest właściciel, małymi, średnimi lub dużymi firmami o dowolnych obrotach. Jednakże bez względu na te zmienne, konieczne jest prowadzenie księgowości.

Jakie przedsiębiorstwa muszą mieć pełną księgowość?

pełna księgowość - Warszawa i okolicePodstawowym dokumentem, który ustala zasady i wytycza granice w księgowości jest ustawa o rachunkowości. Każdego roku wychodzą jakieś nowelizacje, które mogą w mniejszym lub większym stopniu zmienić dotychczasowy porządek, dlatego też trzeba je na bieżąco śledzić. Wszelkie obowiązki związane z prowadzeniem rachunków, spoczywają na głównych księgowych, które bardzo często mają swoich pomocników i zastępców. Dzięki temu jest możliwy podział pracy pomiędzy wszystkich pracowników biura. Do głównych obowiązków księgowych należy prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, karty podatkowej czy ryczałtu dla jednoosobowych działalności gospodarczych oraz pełnych ksiąg rachunkowych dla spółek. Jeżeli jest nam potrzebna pełna księgowość – Warszawa i okolice to obszar, gdzie działa najwięcej biur rachunkowych. Sposób rozliczania rachunkowości jest przeważnie ustalany na początku roku i obowiązuj aż do jego zakończenia. Zmiany mogą zajść w sytuacji, kiedy roczne dochody za poprzedni rok kalendarzowy przekroczyły limit dwóch milionów euro, gdyż wtedy przedsiębiorca musi przejść z „małej księgowości” na pełną. Z tego względu księgowi dokładnie pilnują wysokości przychodów i kosztów, aby przedsiębiorca nie przekroczył limitu. Pełna księgowość jest znacznie bardziej skomplikowana niż podatkowa książka przychodów i rozchodów, ponieważ wymaga prowadzenia dekretacji jednocześnie na kontach analitycznych i syntetycznych. Dodatkowo trzeba uwzględnić w księgach każde, nawet najmniejsze zdarzenie gospodarcze, czego nie ma w podatkowej książce przychodów i rozchodów.

 

Pełna księgowość jest przeważnie przeznaczona dla dużych firm i spółek, które mają dość mocno rozbudowaną strukturę organizacyjną i osiągają znaczne dochody. Biura rachunkowe są w stanie obsługiwać jednocześnie jednoosobowe działalności i spółki, ale te drugie znacznie częściej wybierają własnego księgowego, ze względu na ilość obowiązków.