Korzystamy z dużej studni głębinowej

W większości przypadków studnie głębinowe budowane są w przypadkach, kiedy nie ma możliwości podłączenia posesji do sieci wodociągowej. Coraz większa liczba inwestorów decyduje się jednak na takie rozwiązanie nie tylko z konieczności, ale ze względów praktycznych. Korzystanie z wody z własnej studni generuje w dłuższej perspektywie czasu znaczne oszczędności. W jaki sposób budowane są studnie głębinowe i jakich formalności należy dopełnić?

Zalety posiadania własnej studni głębinowej

duża studnia głębinowa - wrocławZanim dojdzie się do oceny opłacalności inwestycji w studnię głębinową, warto wyjaśnić czym ona dokładniej jest. Ogólnie jest to pionowe ujęcie wody podziemnej, które posiada formę sztucznego otworu w ziemi. Dosięga on do znacznie głębszych warstw wodonośnych. Głębokość takiego rodzaju studni może wynosić od kilkunastu do około 70 metrów. Odróżnia się od studni kopanej tym, iż czerpie się w niej wodę ze znacznie głębszej warstwy, niż woda podskórna. Z tego powodu jakość wody pochodzącej ze studni głębinowej jest o wiele lepsze, niejednokrotnie przewyższając jakość wody pochodzącej z sieci wodociągowej. Jeżeli zainteresowała nas duża studnia głębinowa – wrocław jest miastem odpowiednim do skorzystania z usługi wiercenia. Woda z takiej studni pobierana jest na powierzchnie przy pomocy pompy głębinowej. W momencie odkręcenia kranu z wodą w domu, ciśnienie powietrza przepycha wodę przez cały system hydrauliczny, aż ciśnienie w pompie spadnie do określonego poziomu. W ten sposób jest ona popychana do góry przewodu łączącego bezpośrednio pompę z punktem odbioru. W przypadku domów prywatnych, które są podłączone do sieci wodociągowej, studnia głębinowa wykorzystywana jest głównie do podlewania ogrodów, trawników czy do uzupełniania basenów. Woda ze studni głębinowej być także traktowana jako awaryjne źródło wody użytkowej w przypadku przerw w dostawach wody z ogólnej sieci.

Ze względu na fakt, iż nadaje się ona do picia, nieraz po zastosowaniu dodatkowych filtrów, taka studnia głębinowa może pełnić funkcję jedynego źródła wody użytkowej oraz pitnej w danym gospodarstwie domowym. Często spotykana jest także na działkach rekreacyjnych, a także budynkach mieszkalnych. Dzięki temu może być wykorzystywana do kąpieli, do prac domowych oraz do spożywania.