Jak sprawdzić wytrzymałość materiału?

Aby sprawdzić wytrzymałość danego materiału, należy poddać go badaniu przy użyciu maszyny wytrzymałościowej. Badania można podzielić na dynamiczne oraz statyczne. Siły rozciągające używane są w zrywarkach, natomiast ściskające wykorzystywane są w prasach. Na rynku dostępne są również uniwersalne maszyny, które używają obydwóch rodzajów sił.

Do czego wykorzystuje się maszyny wytrzymałościowe?

zaawansowana maszyna wytrzymałościowaW wielu gałęziach przemysłu używana jest zaawansowana maszyna wytrzymałościowa, dzięki której można sprawdzić wytrzymałość danej części na siłę, biorąc pod uwagę czas jej przykładania, a także wartość. Uniwersalne maszyny wykorzystuje się w branży motoryzacyjnej, lotniczej, czy też budowlanej. Przykładem maszyny, która używa sił ściskających, są prasy, które służą do badania np. cegieł, czy też kamieni. Cieszy się popularnością w branży górniczej. Prasy mogą być pneumatyczne, hydrauliczne oraz mechaniczne. Odporność maszyny na rozciąganie, ściskanie oraz zginanie bada się za pomocą zrywarki. Dzięki niej bada się wytrzymałość w próbach statycznych oraz dynamicznych. Badań materiałów można dokonać w specjalnym laboratorium analitycznym. Odporność materiału na pękanie pod wpływem siły dynamicznej badane jest za pomocą specjalistycznego młota. Badania wytrzymałościowe są tak istotne ze względu na coraz to wyższe wymagania jakościowe dotyczące materiałów. Najczęściej badanymi materiałami jest stal, beton oraz różnego rodzaju poliuretany. Jeśli chodzi o badania twardości materiałów, które nie powoduje zniszczenie badanej próbki, to wykonywane jest za pomocą twardościomierza. Najszersze zastosowanie ma uniwersalna maszyna wytrzymałościowa, ponieważ można dzięki niej zarówno wykonywać próby dynamiczne, jak i statyczne. Mogą być zarówno jednokolumnowe, jak i dwukolumnowe. Badania się nimi takie materiały jak np. papier, karton, kable, liny, gumy, czy kauczuk.

Testowanie materiałów jest bardzo istotne, ponieważ dzięki temu możliwe będzie lepsze wykorzystanie danego materiału, znając jego dokładne właściwości i odporność na siłę. Dzięki badaniom można również uniknąć błędów produkcyjnych, które mogą wynikać ze złego dopasowania materiału do produktu, który ma z niego powstać. Informacje o właściwościach materiału pozwolą go efektywniej wykorzystać.