Jak Milog wpłynęło na polskie firmy?

W przypadku firm transportowych koszty zatrudnienia pracowników mogą być znacznie wyższe. Wynika to z faktu, że w takich przypadkach część obowiązków pracownicy takiej firmy wykonują na terenie innego w kraju. W trakcie przebywania na terenie innego kraju, podlegają oni prawu pracy który obowiązuje w danym kraju.

Czym jest MILOG?

rozliczanie milogKraje europejskie, mimo wielu łączących je podobieństw, mają zupełnie różne prawa pracy. Różni je przede wszystkim kwestia związana z obowiązującą stawką płacy minimalnej. Może się to wiązać dla niektórych firm, szczególnie dla firm transportowych, ze znacznie wyższymi kosztami zatrudnienia pracownika – w czasie, kiedy dany pracownik wykonuje obowiązki na terenie obcego kraju, na przykład Niemiec, nalicza się mu płace na podstawie stawki obowiązującej w danym kraju. Kwestię ta uregulowało prawo Milog, wprowadzone w Niemczech w życie  w 2015 roku. Jak się jednak okazuje, jeżeli wiemy, jak powinno wyglądać rozliczanie Milog, możemy znacznie obniżyć koszty zatrudnienia naszych pracowników. Aby było to możliwe przede wszystkim należy prowadzić dokładną ewidencję czasu pracy naszych pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem czasu ich wjazdu i wyjazdu z Niemiec. Nowelizacja stawki minimalnej dotyczy bowiem tylko tego zakresu czasu, w którym dany pracownik faktycznie wykonywał obowiązki zawodowe na terenie innego kraju. Dodatkowo, warto wiedzieć o tym, że nie każde czynności zawodowe wykonywane na terenie Niemiec są rozliczane według stawki minimalnej opisywanej w prawie Milog. Jeżeli będziemy wiedzieć, jakie czynności są zaliczane jako wykonywanie obowiązków zawodowych koniecznych do utrzymania prawidłowego działania przedsiębiorstwa, możemy znacząco ograniczyć koszty zatrudniania pracownika, który przebywa w Niemczech. Jeżeli mamy problemy z kwestiami związanymi z prawem Milog, warto zwrócić się do profesjonalistów, którzy będą wiedzieć, jak ograniczyć koszty zatrudnienia pracowników. Dzięki temu firmy transportowe w praktyce nie odczują negatywnych skutków nowelizacji prawa pracy w Niemczech.

Po nowelizacji prawa pracy znacznie wzrosły koszty zatrudnia pracowników firm transportowych. Jeżeli jednak dokładnie zapoznamy się z tą nowelizacją okaże się, że te koszty można w znacznym stopniu ograniczyć.