Gdzie wyrzucać leki po terminie?

Z pewnością wiele osób zastanawia się, co zrobić z lekami, których termin przydatności do spożycia minął. Dlaczego nie można wyrzucić takich leków do zwykłego, domowego kosza na odpady? Co z nimi zrobić? W poniższym tekście postaram się odpowiedzieć na te pytania.

Co zrobić z lekami po terminie ważności?

pojemniki na leki przeterminowaneLeki zawierają najróżniejsze i bardzo liczne substancje, będące często skomplikowanymi związkami chemicznymi. Substancje czynne zawarte w lekach mogą oddziaływać na środowisko naturalne na rozmaite sposoby. Między innymi z tego powodu leki po terminie nie powinny trafiać do domowych koszów na odpady komunalne, ani do toalety. W ten sposób trafiają do wodociągów lub na wysypiska śmieci. Leki pod wpływem czynników atmosferycznych rozkładają się, a substancje chemiczne w nich zawarte, trafiają do wody czy gleby. Mogą zaszkodzić żyjącym tam roślinom czy organizmom, na przykład rybom, prowadząc do utraty przez nie zdrowia, a nawet życia. Nadmierna liczba takich substancji miałaby tragiczne skutki dla środowiska. Dlatego tak ważne jest prawidłowe pozbywanie się przeterminowanych leków. W wielu punktach oraz aptekach można odnaleźć specjalne pojemniki na leki przeterminowane, do których należy przynosić stare leki. Wrzucając swoje niezużyte leki do takich pojemników nie zanieczyszczamy środowiska naturalnego, nie przyczyniamy się do jego degradacji i nie wywieramy negatywnego wpływu na zdrowie i życie organizmów żywych. Poza tym, leki z takiego pojemnika są odpowiednio segregowane oraz utylizowane w kontrolowanych warunkach.

Prawidłowe obchodzenie się z lekami po terminie jest ważne zarówno dal ludzi, jak i całego środowiska naturalnego. Należy pamiętać, aby wynosić je do odpowiednich pojemników na przeterminowane leki, które możemy odnaleźć w aptekach. Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre suplementy również powinny trafiać do takich pojemników.