Do czego służą wyciągi laboratoryjne?

Praca w laboratoriach lub też w zakładach produkujących środki chemiczne czy farmakologiczne, wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Szczególnie szkodliwe są emitowane podczas wykorzystywania takich substancji opary oraz gazy. Jasnym jest więc, że kluczowe jest w tego typu miejscach zapewnianie odpowiedniej wentylacji.

Do czego służą dygestoria?

dygestoriumPraca w takich miejscach jak laboratoria, zakłady chemiczne, czy też biologiczne wiąże się z wieloma różnymi zagrożeniami. Te najpoważniejsze to emitowane gazy czy też opary w czasie przetwarzania lub wykorzystywania danej substancji chemicznej do produkcji. Mogą one spowodować wiele nieprzyjemnych objawów, kiedy dostaną się do układu oddechowego, stąd też bezpieczeństwo pracy w takich miejscach jest uzależnione od odpowiedniej wentylacji. W tego typu zakładach pracy najczęściej stosowane jest dygestorium. Jest to specjalne, laboratoryjne urządzenie wentylacyjne, bardzo często nazywane również wyciągiem laboratoryjnym. Jego celem jest zmniejszenie zagrożenia wynikające z narażenia na kontakt z oparami szkodliwych substancji chemicznych, poprzez ich filtrację. Bardzo charakterystyczna jest budowa wyciągów laboratoryjnych. Składają się one ze specjalnej, regulowanej szyby. Dzięki niej pracownik laboratorium może włożyć ręce do wyciągu tak, żeby jego twarz znajdowała się poza kontaktem z oparami. Dodatkowo bardzo często współczesne dygestorium jest wyposażone w dodatkowe elementy, które zwiększają bezpieczeństwo, takie sondy, czy też czujniki przeciwpożarowe. Wyciągi laboratoryjne są obecnie dostępne w dwóch różnych wersjach, różniących się konstrukcją. Wyciągi bez kanałowe wiec maja tą zaletę, ze są mobilne, a ich montaż jest zupełnie bezproblemowy, z racji tego że nie wymagają one podłączenie do żadnych zewnętrznych instalacji. W ich przypadku powietrze jest zasysane z wnętrza wyciągu do miejsca, gdzie jest odfiltrowywane i potem trafia z powrotem do pomieszczenia laboratoryjnego. Wyciągi kanałowe zaś wymagają podłączenia do zewnętrznej instalacji a zaciągane z nich powietrze jest emitowane na zewnątrz budynku.

Właściciele laboratoriów są zobowiązani do zapewniania swoim pracownikom odpowiedniego bezpieczeństwa. Najczęściej w tym celu stosowane są wyciągi laboratoryjne. Odfiltrowują i odprowadzają one potencjalnie skażone powietrze z komory roboczej.