4 sposoby na szybką spłatę zadłużenia windykacyjnego firmy

O tyle, o ile w przypadku osób fizycznych oddłużanie i umorzenie zobowiązań jest stosunkowo proste, to w przypadku firm sprawy nieco bardziej się komplikują. Jeżeli Twoja firma jest w trudnej sytuacji finansowej, a spłata rat kredytów jest dla Ciebie dużym problemem, to warto pomyśleć o rozwiązaniu, jakim jest restrukturyzacja firmy.

Restrukturyzacja w pigułce – jak uniknąć windykacji?

szybka windykacja - warszawaW kolejnej części artykułu dowiesz się, jakie skutki na strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa wywiera restrukturyzacja, kto może z niej skorzystać oraz jak w takiej sytuacji skorzystać z zewnętrznej formy finansowania. Głównym celem restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest jego ochrona przed ogłoszeniem upadłości oraz poprawienie relacji z wierzycielami, ponadto zorientowana jest na poprawę efektywności działania spółki i zwiększenia jej konkurencyjności na rynku. Mogą z niej skorzystać zarówno osoby prawne prowadzące spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również osoby, które uzyskują dochód z działalności gospodarczej. Ustawa przewiduje także możliwość restrukturyzacji firmy dla wspólników osobowych spółek handlowych, które za zobowiązania swojego przedsiębiorstwa ręczą całym prywatnym majątkiem. Aby zapewnić sobie odpowiednią ochronę przed wierzycielami, warto zapewnić sobie odpowiednie zabezpieczenie, a jak wiadomo- im jest ono większe, tym mniejszy mają oni wpływ na dysponowanie majątkiem firmowym. Wyróżniamy cztery podstawowe rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego: o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, układowe oraz sanacyjne. Jeżeli jesteśmy zainteresowani takim rozwiązaniem, powinniśmy w pierwszej kolejności skontaktować się z doradcą restrukturyzacyjnym, który w naszym imieniu skontaktuje się z firmą, rozwiązując sprawę jaką jest szybka windykacja – Warszawa oferuje w tym zakresie atrakcyjne rozwiązania dla przedsiębiorców, którzy mają problemy z płynnością finansową swoich spółek. Postępowanie o zatwierdzenie układu jest czymś w rodzaju ugody i w większości toczy się poza salą sądową, którego rolą jest właściwie tylko zatwierdzenie układu przygotowanego przez doradcę pełniącego rolę negocjatora pomiędzy przedsiębiorcą a wierzycielami. Postępowanie przyśpieszone polega na przygotowaniu spisu zobowiązań w trybie uproszczonym, natomiast decyzję w sprawie wniosku sąd wydaje w terminie 7 dni od daty złożenia takiego dokumentu.

Postępowanie układowe stosuje się zazwyczaj w sytuacji, gdy w spisie wierzytelności dłużnika przeważa ilość zobowiązań, których nie można rozpatrzyć na drodze polubownej. Ostatnim rodzajem postępowania jest sanacja, która umożliwia przedsiębiorcy przeprowadzenie działań sanacyjnych, sporządzenie i zatwierdzenie spisu zaległych zobowiązań finansowych, a w efekcie- zawarcie układu z wierzycielami.